Безплатна доставка при поръчки над 150 лв.
Доживотна гаранция Вижте подробности
Посетете нашата демонстрационна зала
Изключителен дистрибутор на Meade!

Доживотна гаранция на Levenhuk

Всички телескопи, микроскопи, бинокли и други оптични продукти Levenhuk, с изключение на принадлежностите, имат доживотна гаранция за дефекти в материалите и изработката. Доживотната гаранция е гаранция за целия живот на продукта на пазара. За всички принадлежности на Levenhuk се предоставя гаранция за липса на дефекти на материалите и изработката за период от две години от датата на покупката на дребно. Levenhuk ще поправи или замени продукт или част от него, за който при проверка от Levenhuk се установи, че има дефект в материалите или изработката. Като условие за задължението на Levenhuk да поправи или замени този продукт, продуктът трябва да бъде върнат на Levenhuk заедно с доказателство за покупка, удовлетворяващо Levenhuk.

Тази гаранция не покрива консумативи, като крушки (с нажежаема жичка, светодиодни, халогенни, енергоспестяващи и други видове крушки), батерии (акумулаторни и неакумулаторни), електрически консумативи и др.

Преди връщането трябва да бъде получен номер на разрешение за връщане (RA). Обадете ни се на +359 882 53 76 89 +359 888 00 33 92 или се свържете с нас, за да получите RA номера, който трябва да се вижда от външната страна на Вашия пакет за доставка. Всички връщания трябва да бъдат придружени от писмено изявление, посочващо името, адреса и телефонния номер на собственика, включително описание на всички заявени дефекти. Части или продукти, за които се извършва замяна, стават собственост на Levenhuk.

Клиентът носи отговорност за всички разходи по транспорта и застраховката до и от Levenhuk или неговите упълномощени дистрибутори и е задължен да заплати тези разходи предварително.

Levenhuk ще положи всички усилия, за да поправи или замени всеки продукт, обхванат от тази гаранция, в рамките на четиридесет и пет дни от получаването. Ако ремонтът или смяната изискват повече от четиридесет и пет дни, Levenhuk ще уведоми клиента за това. Levenhuk си запазва правото да замени всеки продукт, чието производство е прекратено, с нов продукт със сравнима стойност и функция.

Тази гаранция не важи за дефекти или повреди, произтичащи от промяна, модификация, небрежност, неправилна употреба, използване на неподходящи източници на захранване, повреда при транспортиране, злоупотреба или каквато и да е причина, различна от нормалната употреба, или за неизправност или влошаване поради нормално износване. Тази гаранция не покрива продукт, който е изгубен, откраднат, изпуснат, счупен, или друг вид повреди или изменения на оригиналния продукт, причинени от клиента.

Levenhuk се отказва от всякакви гаранции, изрични или подразбиращи се, независимо дали за търговско качество или годност за конкретна употреба, освен ако това не е изрично посочено в настоящия документ. Единственото задължение на Levenhuk съгласно тази ограничена гаранция е да поправи или замени обхванатия продукт в съответствие с условията, изложени тук. Levenhuk не носи отговорност за загуба на ползи, загуба на информация или за всякакви общи, специални, преки, косвени или последващи щети, които могат да възникнат в резултат на нарушаване на гаранция, или произтичащи от употребата или невъзможността за употреба на продукт на Levenhuk. Всички гаранции за принадлежности, които се подразбират и които не могат да бъдат отхвърлени, ще бъдат ограничени за срок от две години от датата на покупката на дребно.

Някои щати/провинции не позволяват изключването или ограничаването на случайни или последващи щети, така че горните ограничения и изключения може да не се отнасят за Вас. Тази гаранция ви дава конкретни законови права, като може да имате други права, които се различават според щата или провинцията.

Levenhuk си запазва правото да променя или да прекратява производството на всеки продукт без предизвестие.