Безплатна доставка при поръчки над 150 лв.
Доживотна гаранция Вижте подробности
Посетете нашата демонстрационна зала
Изключителен дистрибутор на Meade!
Цената е валидна само за онлайн магазина и може да се различава от цените в магазините.

Увеличение: 50–500x. Тринокулярна глава, полупланапохроматични обективи. Осветление с преминаваща и отразена светлина, източник на светлина – халогенни крушки 100 W, осветление на Кьолер с отразена и преминаваща светлина. Леща на Бертран и компенсатори

Тринокулярни
Главата на микроскопа е основният елемент на микроскопа, през който се гледа, за да се види увеличения образец
Наличност

ИД на продукт 83486
Марка MAGUS
Гаранция 5 години
EAN 5905555019529
Размер на опаковката (Д x Ш x В) 72x76x53 cm
Транспортно тегло 31 kg
Описание

Микроскоп за научни изследвания и индустриални проверки.
Конструиран за изучаване на обекти в поляризирана и естествена светлина. Монтирането на опционални компоненти ще позволи използването на методите на тъмното поле и фазовия контраст в отразена светлина, както и тъмно поле, диференциален интерферентен контраст и флуоресценция на отразената светлина.
С преминаваща светлина можете да изследвате геоложки образци, както и тънки разрези на анизотропни биологични и полимерни образци.
С отразена светлина – полирани профили с една полирана страна. Дебелината на полираните срезове е произволна, обикновено 5–10 mm. Микроскопът Ви позволява да изследвате непрозрачни обекти с дебелина до 30 mm.
Поляризиран микроскоп използва двулъчево пречупване на анизотропни образци, за да предостави изображение. Планполяризирана светлина, когато преминава през анизотропен образец, се дели на два лъча и променя плана на поляризация. Анализаторът пренася трептенията на лъчите в единична равнина, където те интерферират. При завъртане на предметната маса яркото, висококонтрастно изображение променя цвета си.
Полупланапохроматични обективи на микроскопа са без вътрешни напрежения. В междинната тръба са разположени анализаторът и лещата на Бертран, както и слот за компенсатори.
Микроскопът се използва в кристалографията, петрографията, минералогията, криминалистиката, медицината и други области на науката.

Глава на микроскопа

Тринокулярна глава с коригирана до безкрайност оптика. Потребителят избира най-комфортният ъгъл на наклон на главата на микроскопа в диапазон от 0° до 35°. В тринокулярната тръба е монтирана цифрова камера. Лъчът се разделя на 0/100, 100/0 или 80/20.
Основният комплект включва окуляри 10x/22 mm с регулиране на диоптъра и голямо разстояние от очите за работа с очила.

Револверна глава

Револверна глава за пет обектива. Свободен слот се използва за центриране на светлинния източник. Потребителят също така може да монтира допълнителен обектив в свободното гнездо на револвера, което ще позволи получаване на допълнително увеличение.
Конструкцията на револверната глава („към вътрешността“) освобождава място в предната част на предметната маса и така потребителят може да види поставения в оптичния път обектив. Слотовете на револверната глава са центрирани, за да се подравнят оптичните оси на обектива и микроскопа.
Над револвера има гнездо с букса за монтиране на компенсаторите.

Обективи

Планахроматичните обективи с корекция до безкрайност са конструирани специално за наблюдения с поляризирана светлина: оптиката без напрежениe гарантира, че двулъчевото пречупване на светлината се получава от образеца, а не от оптичните елементи. Те осигуряват по-добра корекция на хроматичните и сферичните аберации в сравнение с планахроматични обективи.
Обективите 5x и 10x са конструирани за работа със или без покривно стъкло, обективите 20x и 50x са конструирани за работа без покривно стъкло. Парфокалното разстояние е 60 mm.

Купол за монтиране на контрастни модули

Над револверната глава се намира купол за монтиране на контрастни модули. Могат да бъдат монтирани шест модула. Въртенето на купола променя режима на наблюдение. Преминаването от един контрастен метод към друг се случва бързо и без сложни настройки.

Фокусиращ механизъм

Бутоните за грубо и фино фокусиране са коаксиални и разположени ниско. Изследователят може да постави ръцете си върху масата и да заеме комфортна поза пред микроскопа.
Бутонът за застопоряване при грубо фокусиране Ви предоставя възможност за бързо регулиране на микроскопа след смяна на обекта на изследването. Бутонът се намира от лявата страна на микроскопа на оста на механизма за фокусиране.
Пръстенът от дясната страна регулира усилието при грубото фокусиране. Потребителят настройва удобното за работа усилие.

Предметна маса

Предметната часа се завърта на 360°, за да се види промяната на цвета на образеца, когато поляризаторът и анализаторът са в кръстосана ориентация. Работната маса има градуировка за ъгъла на завъртане. Измерванията чрез нониусната скала са с точност 0,1°.
Предметната маса може да се центрира с два винта, тъй като анализът на анизотропен обект с поляризирана светлина изисква точно подравняване на оста на въртене на предметната маса с оптичната ос на микроскопа.

Източник на светлина

В илюминаторите за отразена и преминаваща светлина се използват халогенни крушки с мощност 100 W. Халогенните крушки излъчват светлина с комфортна за очите цветова температура. Лампата 100 W е достатъчно ярка за работа обективи с увеличение в диапазона от 4x до 100x при светло поле и поляризирана светлина.

Осветление с отразена светлина

Системата за осветление дава възможност за регулиране на осветлението на Кьолер. Полевата диафрагма и тази на апертурата са центрирани предварително в завода и не се нуждаят от допълнително центриране. Ако е необходимо, диафрагмите могат да се регулират чрез винтове за центриране. Източникът на светлина е центриран по трите оси.
Анализаторът и поляризаторът се използват за микроскопската техника на поляризацията. Поляризаторът е стационарен, докато анализаторът се върти на 360° и разполага с нониусова скала за прецизна настройка на ъгъла. Набор от филтри може да Ви помогне за коригиране на възпроизвеждането на цветовете.

Осветление с преминаваща светлина

Регулируема полева диафрагма, центриран кондензер с регулируема височина и оптика без напрежение, регулируема апертурна диафрагма и обръщаща се леща правят възможно регулирането на осветлението на Кьолер. Обръщащата се леща се премахва от оптичния път за обективи с ниско увеличение и се връща обратно за обективи с увеличение по-голямо от 10x. Поляризаторът може да се завърта в диапазона 0–360° и има четири маркировки върху скалата за ъгли на завъртане 0°, 90°, 180°, 270°. Анализаторът се завърта на 360°, а нониусната скала осигурява точност на ъгъла.

Осветление на Кьолер с отразена и преминаваща светлина

Настройката на осветлението на Кьолер повишава качеството на изображението на образците. С подобно осветление Вие постигате максимална разделителна способност за всеки от обективите. Постига се дори осветяване на зрителното поле без затъмняване по краищата. Обектът на изследването е с отчетлив фокус и премахнати смущения в изображението.

Изследване на образци с поляризирана светлина

Анализаторът е поставен на пътя на светлината за наблюдаване на обекти с поляризирана светлина. Ъгълът на поляризиране се променя, докато се въртят поляризаторът и анализаторът. Рефракцията на светлината от образеца се променя в зависимост от ъгъла на поляризиране, когато предметната маса на микроскопа се завърта.
Лещата на Бертран се използва за коноскопични изследвания.
Компенсаторите са конструирани за повишаване на контраста на образци със слабо двулъчево пречупване.

Принадлежности

Има набор от принадлежности, конструирани за този микроскоп.
Цифрова камера пренася изображението от микроскопа на монитор, запаметява файлове и софтуер, който прави измервания на образци в реално време.
За измерване на обекти се използва калибрационен образец, който може да се комбинира с окуляр със скала или със софтуера на камера.

Основни характеристики:

 • Изследвания на прозрачни и непрозрачни анизотропни образци с поляризирана и естествена светлина
 • Силни халогенни илюминатори за преминаваща и отразена светлина с мощност 100 W осигуряват ярка естествена светлина
 • Ортоскопски наблюдения, леща на Бертран за коноскопични наблюдения, компенсатори, осветление на Кьолер за преминаваща и отразена светлина
 • Тринокулярна глава с вертикална тръба за монтаж на цифрова камера и промяна в ъгъла на наклон; разделяне на светлинния лъч 0/100, 100/0, 80/20
 • Полупланапохроматични обективи без вътрешно напрежение не показват фалшиви оптични ефекти в изображението
 • Многофункционален купол с 6 слота за монтиране на модули за различни контрастни методи
 • Удобно подравняване на слотовете на револверната глава и предметната маса
 • Кръгла въртяща се предметна маса с нониусова скала за прецизно измерване на ъгъла на завъртане, която може да бъде фиксирана в избрана позиция

Комплектът включва:

 • Стойка с вградено захранване, фокусиращ механизъм, предметна маса, кондензерна монтировка и револверна глава
 • Кондензер с лещи с превключващ механизъм
 • Илюминатор за отразена светлина – приспособление с купол и халогенен лампион
 • Илюминатор за преминаваща светлина – халогенно отделение на лампата
 • Тринокулярна глава
 • Междинно приспособление с леща на Бертран и анализатор
 • Компенсатори: компенсатор λ; компенсатор λ/4; кварцов клин
 • Полупланапохроматичен обектив с корекция до безкрайност: 5x/0,15, парфокална височина 60 mm
 • Полупланапохроматичен обектив с корекция до безкрайност: 10x/0,30, парфокална височина 60 mm
 • Полупланапохроматичен обектив с корекция до безкрайност: 20x/0,45, парфокална височина 60 mm
 • Полупланапохроматичен обектив с корекция до безкрайност: 50x/0,80, парфокална височина 60 mm
 • Окуляр 10x/22 mm с голямо разстоянието от очите и регулиране на диоптъра (2 бр.)
 • Чашка за окуляр (2 бр.)
 • Адаптер за камера с С-образна монтировка
 • Захранващ кабел
 • Покривало против прах
 • Ръководство за потребителя и гаранционна карта

Предлагат се по заявка:

 • Цифрова камера
 • Калибрационен образец
Спецификации
ИД на продукт 83486
Марка MAGUS
Гаранция 5 години
EAN 5905555019529
Размер на опаковката (Д x Ш x В) 72x76x53 cm
Транспортно тегло 31 kg
Тип биологичен, светлина/оптичен
Глава тринокулярни
Глава Siedentopf, разделяне на лъчите 0/100, 100/0, 80/20
Ъгъл на наклон на главата 0–35°, регулируем
Диаметър на тръбата на окуляра, mm 30
Окуляри 10x/22 mm, голямо разстояние от очите (2 бр.)
Револверна глава за 5 обектива, центриране
Разстояние между окулярите, mm 47 — 78
Предметна маса, mm Ø190
Диапазон на движение на предметната маса, mm 30/30
Характеристики на предметната маса въртяща се на 360°, центрирана, с възможност за фиксиране, нониусна скала за измерване на ъгли с точност от 0,1°, държач за образец над главата, градуиране на ъгъл на завъртане 1°
Регулиране на диоптъра на окуляра, диоптри ± 5D на всеки от окулярите
Регулиране на диоптъра на окуляра
Кондензатор центриран кондензер NA 0,9/0,25 с регулируема височина, с регулируема апертурна диафрагма и лещи с превключващ механизъм; оптики без напрежение
Диафрагма диафрагма с регулируема апертура, полева диафрагма с регулируем ирис
Осветление халогенно
Регулиране на яркостта
Захранване 100–240 V, 50/60 Hz, променливотокова мрежа
Тип на светлинния източник отразена и преминаваща светлина: халогенна лампа 12 V/100 W
Диапазон на работната температура, °C 10...+35
Потребителско ниво опитни потребители, за професионалисти
Ниво на трудност на сглобяване и монтаж сложен
Поляризатор преминаваща светлина: маркировка на скалата при 0°, 90°, 180°, 270°; възможност за завъртане на 360°, отразена светлина: поляризационен модул в купола
Междинна тръба анализатор със скала и завъртане от 0–360°, леща на Бертран, гнездо за монтаж на компенсатори, превключване между коноскопични и ортоскопични изследвания
Компенсатор компенсатор λ; компенсатор λ/4; кварцов клин
Ревюта
Често задавани въпроси - МИКРОСКОПИ (26.03.2020)
Цялата необходима информация относно микроскопите: увеличение, зрително поле, наблюдавани обекти и още много
Ръководство стъпка по стъпка за подготовка на проби за микроскоп и за по-нататъшната им употреба (29.03.2020)
Лесно за разбиране ръководство, което обяснява как да направите свои собствени проби за микроскоп
Въпроси и отговори
Изпратете въпроса си
Вашето име *
Имейл *
Вашият въпрос/коментар *