Безплатна доставка при поръчки над 150 лв.
Доживотна гаранция Вижте подробности
Посетете нашата демонстрационна зала
Изключителен дистрибутор на Meade!
Цената е валидна само за онлайн магазина и може да се различава от цените в магазините.

Увеличение: 50–1000x или 50–1500x (с леща 1,5x). Тринокулярна глава с леща на Бертран, планполуапохроматични и планапохроматични обективи за светло поле и тъмно поле и 100 W халогенен илюминатор за отразена светлина

Тринокулярни
Главата на микроскопа е основният елемент на микроскопа, през който се гледа, за да се види увеличения образец
50–1000 основна конфигурация (50–1500x с вградена допълнителна леща 1,5x)
Колко се увеличава размерът на даден образец, когато го наблюдавате през микроскоп
Металургичен
Приложение и употреба на микроскопа
Наличност

ИД на продукт 83485
Марка MAGUS
Гаранция 5 години
EAN 5905555019512
Размер на опаковката (Д x Ш x В) 76x61x58 cm
Транспортно тегло 34.9 kg
Описание

Микроскопът е предназначен за изследване на микроструктурата на метали и сплави, полупроводникови материали и други непрозрачни образци.
Дизайнът на инвертирания микроскоп не ограничава размера на изучавания образец; само тежестта му е ограничена до 30 kg. Образецът трябва първо да се обработи по специален начин, а след това да се постави на предметната маса с повърхността надолу.
Микроскопът може да изучава непрозрачни образци в отразена светлина чрез микроскопия по метода на светлото поле, тъмното поле и поляризацията, както и чрез техники за диференциален интерферентен контраст.
DIC е напреднала техника за поляризационен контраст. Методът увеличава дълбочината на полето и яснотата на изображението, предоставя допълнителна информация относно структурата на обекта на изследване и визуализира с цвят нередности върху изследваната повърхност. Плоските повърхности се оцветяват равномерно, но повърхност с дори минимални разлики във височината ще бъде неравномерно оцветена. Изучаваният обект ще се показва в релеф.
Микроскопът може да се използва в различни области (металургична, инженерна, космическа, ядрена и енергийна промишленост), както и в изследователски лаборатории и технически университети.

Глава на микроскопа

Тринокулярна глава с коригирана до безкрайност оптика. Ъгълът на накланяне от 45° предоставя комфортни условия за работа на изследователя, докато е седнал или прав. Потребителят може да застане в естествена поза и следователно не се натрупва умора по време на работа. В главата на микроскопа е вградена леща на Бертран, а за поставянето ѝ в оптичната система се използва регулатор в предната част на главата. Лещата на Бертран се използва за коноскопични изследвания.
Цифровата камера е монтирана в тринокулярната тръба или в един от страничните портове за изобразяване на тялото на микроскопа. Лъчът на тринокулярната глава може да бъде разделен на 100/0, 50/50, или 0/100. Разделянето на лъча на десния порт за снимки е 100/0 и 20/80, а на левия е 100/0 и 0/100.
Основната опаковка включва окуляри 10x/23 mm с регулиране на диоптъра и дълго разстояние от очите за работа с очила.

Револверна глава

Револверната глава за 5 обектива е монтирана върху стойката, под предметната маса.
Методът на диференциален интерферентен контраст се въвежда чрез DIC плъзгачи: единият се използва за обективи с ниско увеличение, а другият – за обективи със средно и голямо увеличение. DIC плъзгачът се монтира в специален слот в револверната глава.

Купол за монтиране на контрастни модули

Под револвера за обективите върху стойката на микроскопа се намира купол за монтиране на контрастните модули. Могат да бъдат монтирани шест модула. Въртенето на купола променя режима на наблюдение, като превключването от един контрастен метод на друг се случва бързо и без сложни настройки.

Превключвател с допълнителна увеличителна леща

За монтиране на основната леща 1x или на допълнителна леща с увеличение 1,5x в оптичния път се използва въртящ се превключвател. Увеличителна леща повишава увеличението на микроскопа без закупуване или монтиране на допълнителни аксесоари. Превключвателят се намира от лявата страна на тялото на микроскопа под револверната глава.

Обективи

Планполуапохроматични и планапохроматични обективи с голямо фокусно разстояние, които са предназначени за микроскопските методи на светло поле и тъмно поле. Предлагат по-добра корекция на хроматичните и сферичните аберации в сравнение с планахроматичните обективи.

Фокусиращ механизъм

От двете страни в основата на микроскопа са монтирани коаксиални бутони за грубо и фино фокусиране. Дясната ръкохватка за фино фокусиране има специални вдлъбнатини за пръстите, а лявата има скала. Бутонът за фиксиране при грубо фокусиране Ви помага да регулирате микроскопа бързо след промяна на обекта на изследване. Бутонът се намира от лявата страна на микроскопа на оста на механизма за фокусиране.
Пръстенът от дясната страна регулира усилието при грубото фокусиране. Потребителят настройва удобното за работа усилие.

Предметна маса

Придвижването на обекта се извършва посредством преместване на предметната маса по две оси. В центъра на предметната маса се монтира вложка с отвор с подходящ диаметър. За задържане на образеца на място се използва държач на образци.
Трипластовото покритие предпазва предметната маса от надрасквания и други повреди на повърхността, когато се работи с тежки и големи образци.
Дългата накланяща се ръкохватка за контрол на предметната маса подсигурява удобство по време на работата на потребителя: ръкохватката лежи върху масата без напрежение. Ръкохватката може да бъде монтирана от дясната или лявата страна на предметната маса.

Източник на светлина

Отделението за лампата разполага с халогенна крушка 100 W. Тя е достатъчно ярка за работа с обективи с увеличение от 4x до 100x не само при светло поле и поляризирана светлина, но също и при микроскопските техники на тъмното поле. Халогенната крушка излъчва светлина с цветна температура, която позволява комфортна работа.

Осветление с отразена светлина

Системата за осветление дава възможност за регулиране на осветлението на Кьолер. Полевата диафрагма и тази на апертурата са центрирани предварително в завода и не се нуждаят от допълнително центриране. Ако е необходимо, диафрагмите могат да се регулират чрез винтове за центриране.
Анализаторът и поляризаторът са за техниката на поляризационна микроскопия. Поляризаторът е статичен, а анализаторът се върти на 360°. Комплект от светлинни филтри Ви помага за регулирането на цветовото възпроизвеждане.

Ергономична конструкция

Физическият дискомфорт води до умора и намалява продуктивността. Ергономичната конструкция на микроскопа играе важна роля в ежедневните научни проучвания.
MAGUS Metal V790 DIC предлага на потребителя удобство по време на работа.
С микроскопа се работи с минимални движения на ръката, тъй като дългата ръкохватка за контрол на предметната маса и бутонът за фино фокусиране се намират в същата работна област.
Бутоните за фокусиране се намират в долната част на тялото. Потребителят не напряга ръцете си. Благодарение на плавното движение на механизма потребителят може без усилие да фокусира върху обекта.

Основни характеристики:

 • Подходящ за изследване на непрозрачни обемни обекти до 30 kg
 • Леща на Бертран за коноскопия и ортоскопия
 • Допълнителна увеличителна леща повишава увеличението на микроскопа с 1,5x; тя се монтира в оптичната система чрез превключвател на микроскопската глава
 • Три независими опции за монтиране на цифрова камера и монитор: тринокулярна тръба и две странични тръби върху тялото; разделяне на лъча върху тринокулярната глава: 100/0, 50/50, 0/100, върху тялото: 100/0 и 20/80 (десен порт за снимки), 100/0 и 0/100 (ляв порт за снимки)
 • Планполуапохроматичните и планапохроматичните обективи с удължено фокусно разстояние се използват за работа при техниките на светлото поле и тъмното поле
 • Многофункционален купол с 6 слота за монтиране на модули за различни контрастни методи
 • Халогенен илюминатор за отразена светлина с увеличена мощност от 100 W специално за метода на тъмното поле
 • Осветление на Кьолер, центрирани елементи на осветителната система, тъмно поле, светло поле, поляризация и DIC техники
 • Цветните филтри намаляват интензитета на определени дължини на вълните и регулират възпроизвеждането на цветовете при микроскопската фотография
 • Голяма предметна маса с вложки и дълга ръкохватка за контрол за удобна работа

Комплектът включва:

 • Стойка с вградено захранване, фокусиращ механизъм, предметна маса, револверна глава и купол за монтиране на контрастни модули
 • Отделение на лампата
 • Тринокулярна глава с леща на Бертран
 • Планполуапохроматичен обектив, коригиран до безкрайност: Plan S-Apo BD 5x/0.15 ∞/- WD 20 mm
 • Планполуапохроматичен обектив, коригиран до безкрайност: Plan S-Apo BD 10х/0.30 ∞/- WD 11 mm
 • Планполуапохроматичен обектив, коригиран до безкрайност: Plan S-Apo BD 20х/0.45 ∞/0 WD 3,1 mm
 • Планапохроматичен обектив, коригиран до безкрайност: Plan Apo BD 50х/0.80 ∞/0 WD 1 mm
 • Планапохроматичен обектив, коригиран до безкрайност: Plan Apo BD 100х/0.90 ∞/0 WD 1 mm
 • Окуляр 10x/23 mm с голямо разстоянието от очите и регулиране на диоптъра (2 бр.)
 • Чашка за окуляр (2 бр.)
 • DIC плъзгач за обективи (2 бр.)
 • Устройство за поляризация
 • Комплект филтри
 • Адаптер за камера с С-образна монтировка
 • Променливотоков захранващ кабел
 • Покривало против прах
 • Ръководство за потребителя и гаранционна карта

Предлагат се по заявка:

 • Цифрова камера
 • Калибрационен образец
Спецификации
ИД на продукт 83485
Марка MAGUS
Гаранция 5 години
EAN 5905555019512
Размер на опаковката (Д x Ш x В) 76x61x58 cm
Транспортно тегло 34.9 kg
Тип светлина/оптичен, металургичен
Глава тринокулярни
Глава Siedentopf, с леща на Бертран, разделяне на лъчите 100/0, 50/50, 0/100
Ъгъл на наклон на главата 45°
Увеличение, x 50–1000 основна конфигурация (50–1500x с вградена допълнителна леща 1,5x)
Диаметър на тръбата на окуляра, mm 30
Окуляри 10x/23 mm, голямо разстояние от очите (2 бр.)
Обективи планполуапохроматични и планапохроматични обективи, коригирани до безкрайност: 5x/0,15; 10x/0,30; 20x/0,45; 50xs/0,80; 100xs/0,90; парфокална височина 45 mm
Револверна глава за 6 обектива, с DIC слот
Работна дистанция, mm 20 (5x); 11 (10x); 3,1 (20x); 1 (50xs); 1 (100xs)
Разстояние между окулярите, mm 48 — 75
Предметна маса, mm 340x230
Диапазон на движение на предметната маса, mm 130/85
Характеристики на предметната маса двуосна трипластова механична, с коаксиална ръкохватка X/Y с ниска позиция и възможност за накланяне, максимално натоварване 30 kg, вложки за предметна маса
Регулиране на диоптъра на окуляра, диоптри ± 5D на всеки от окулярите
Регулиране на диоптъра на окуляра
Диафрагма диафрагма с регулируема апертура, полева диафрагма с регулируем ирис
Фокусиране коаксиален, грубо (10 mm, със застопоряващ бутон и бутон за регулиране на затягането) и фино (0,002 mm, 0,2 mm/кръг)
Осветление халогенно
Регулиране на яркостта
Захранване променливотокова мрежа, 220±22 V, 50 Hz
Тип на светлинния източник 12 V/100 W
Светлинни филтри да
Диапазон на работната температура, °C 5...+40
Допълнително поляризатор и анализатор, DIC плъзгачи за обективи, купол за монтиране на контрастни модули
Потребителско ниво опитни потребители, за професионалисти
Ниво на трудност на сглобяване и монтаж сложен
Приложение металургичен
Място на осветлението горен
Метод за изследване на светлото поле, тъмно поле, DIC, поляризация
Торбичка/калъф/чанта в комплект покривало против прах
Ревюта
Често задавани въпроси - МИКРОСКОПИ (26.03.2020)
Цялата необходима информация относно микроскопите: увеличение, зрително поле, наблюдавани обекти и още много
Ръководство стъпка по стъпка за подготовка на проби за микроскоп и за по-нататъшната им употреба (29.03.2020)
Лесно за разбиране ръководство, което обяснява как да направите свои собствени проби за микроскоп
Въпроси и отговори
Изпратете въпроса си
Вашето име *
Имейл *
Вашият въпрос/коментар *